انتقادی استراتژی همه گیر را مطرح کنید

دکتر. ابرهارد لائاس ، متخصص پزشکی عمومی ، Großheubach پزشک خانواده ، 07 ، 20.04.20 آوریل XNUMX همه در مورد ویروس کرونا صحبت می کنند. از آنچه تاکنون شناخته شده است ، این بیماری قطعاً می تواند ...