بازی تمام شد

امپراتوری آمریکا در حال تزلزل است.امپراتوری ایالات متحده تنها با وحشیگری شدید حوزه قدرت خود را تحت کنترل نگه می دارد. بسیاری از مردم دیگر به "ارزش های غربی" اعتقاد ندارند. جوامع دینی مسلمان یک جامعه مستحکم را تشکیل می دهند...

گرتا تونبرگ جعل کننده تاریخ؟

G. Thunberg و Co در حال پخش ویدیویی هستند که در آن فریاد می‌زنند: "هیچ حفاظت از آب و هوا در سرزمین‌های اشغالی وجود ندارد." بنابراین پروفسور Homburg G. Thunberg را به جعل تاریخ در توییتر (X) متهم می‌کند. یهودیان باید ...

نه مثل آن، «مقاومت دموکراتیک»

هفته نامه مقاومت دموکراتیک در آخرین شماره خود از قیام فلسطینی ها فاصله گرفته است. او سعی می کند او را مسخره جلوه دهد. «هات هدها» در آنجا مشغول به کار هستند. تنها چیزی که کم است این است که ...