حالا برای سومین بار مردم را فریب می دهند.

در ابتدا خطر ویروس سرماخوردگی اغراق آمیز بود. بسیاری از مردم باید بمیرند. اقدامات فوق العاده لازم است. دیکتاتوری تحمیل شد. برای این منظور از پلیس و سیستم قضایی سوء استفاده شد. شرایط غیر انسانی که ...

انجام شده!

طول عمر کوتاه شده است، آرنه بورگارد، پاتولوژیست، یکی از شناخته شده ترین پزشکان و دانشمند بسیار معتبر، دیواره رگ های خونی افرادی را که تزریق کرونا دریافت کرده بودند، بررسی کرد.

این حمله به بشریت از نظر تاریخی منحصر به فرد است

قبلاً در سال 2019 و مدت‌ها قبل از آن، مرکل و شرکت با شاهین در کنفرانس (نه در Wannsee) کنار هم نشستند و برنامه‌هایی در مورد چگونگی استراتژی سازمان جهانی بهداشت و دستور کار برنامه‌ریزی کردند.