آیا سیستم همچنان قابل نگهداری است؟

اینکه قضات قدرت نامحدودی دارند. حداقل آن‌ها این گونه احساس می‌کنند و تصمیم‌های موهن‌انگیز می‌گیرند: استقلال قضایی دارایی ارزشمندی است، اما وقتی از آن سوءاستفاده می‌شود، سیستم در…

منطقه آزاد شده بایرن

چه کسی فکرش را می کرد! باواریا در همه جاها، جایی که سودر به ویژه سختگیرانه عمل کرده است، اکنون تقریباً در همه جا نیاز به ماسک را لغو می کند. سودر دوباره اولین کسی بود که تشخیص داد باد به کدام سمت می وزد.…

اکنون همه ما از سندرم هرود رنج می بریم

از زمان "واکسیناسیون"، اشکال نادر تومورها دیگر نادر نیستند. آیا می توان نرخ تورم و مرگ و میر مازاد را با هم مقایسه کرد؟ به سختی، اما کاملاً تصادفی، هر دو به طرز خیره کننده ای در حال افزایش هستند و به بیست درصد نزدیک می شوند.…