Scholz و SPD

در مورد شولتز فساد و گرفتاری بیشتری وجود دارد ، او مخفف عبارت است از: با شولتز فساد و گرفتاری بیشتری وجود دارد ، او مخفف: انتقال میلیاردها دلار به صنعت مالی است. حتی به عنوان…