آرامش قبل از طوفان؟

حالا دوباره فصل سرد شروع شده است. افرادی که واکسینه شده اند عمدتاً تحت تأثیر قرار می گیرند. شما یک پروسه طولانی در پیش دارید. سرما اغلب به ذات الریه تبدیل می شود. هرکسی که دو بار از تزریق کشنده استفاده کند...

اکنون همه ما از سندرم هرود رنج می بریم

از زمان "واکسیناسیون"، اشکال نادر تومورها دیگر نادر نیستند. آیا می توان نرخ تورم و مرگ و میر مازاد را با هم مقایسه کرد؟ به سختی، اما کاملاً تصادفی، هر دو به طرز خیره کننده ای در حال افزایش هستند و به بیست درصد نزدیک می شوند.…