آرامش قبل از طوفان؟

حالا دوباره فصل سرد شروع شده است. افرادی که واکسینه شده اند عمدتاً تحت تأثیر قرار می گیرند. شما یک پروسه طولانی در پیش دارید. سرما اغلب به ذات الریه تبدیل می شود. هرکسی که دو بار از تزریق کشنده استفاده کند...

مارپیچ دستمزد-قیمت یک افسانه بورژوازی است

پول زدایی زمانی اتفاق می افتد که دولت ها پول چاپ می کنند. میلیاردها و حتی تریلیون‌ها یورو مدت‌ها قبل از کرونا به چرخه اقتصادی تزریق شد. کاهش ارزش پول ناشی از چاپ پول توسط دولت ها است. …