جنون ویروسی و واکسیناسیون

آیا ما یک بیماری همه گیر یا روان پریشی جمعی را تجربه می کنیم؟ آیا اساساً این سیستم تنفسی است که تحت تأثیر قرار می گیرد یا مغز؟... آیا ما یک بیماری همه گیر یا روان پریشی جمعی را تجربه می کنیم؟ هستند…

تقویت کننده ها شما را بیمار می کنند و می کشند

اگر سیستم ایمنی قوی دارید، معمولاً می توانید از دو تزریق اول جان سالم به در ببرید. پس از تزریق سوم، خطر بسیار بیشتر است. ایست قلبی ناگهانی افراد سالم را نیز تحت تاثیر قرار می دهد...

شما می دانستید

که عفونت کرونا می تواند باعث بیماری شبیه آنفولانزا شود… اینکه عفونت کرونا می تواند باعث بیماری آنفولانزا مانندی شود که مردم در مورد آنفولانزای ویروسی می دانستند و بنابراین نمی توانند ...