بدون آزمایش حیوانات ، اما آزمایشات انسانی

واکسیناسیون برای گربه؟ واکسیناسیون برای هیچ چیز؟ آزمایشات "واکسن" جدید برای همه گربه ها کشنده بود. در حال حاضر تولید کنندگان احتیاط بیشتری دارند و دوز پایین تر دوز را تجویز می کنند ...

بدون تأیید واکسن Covid-19 فوری

توقف از مطالعات در حال انجام واکسیناسیون توقف مطالعات در حال انجام واکسیناسیون https://www.wodarg.com/app/download/9033912514/Wodarg_Yeadon_EMA_Petition_Pfizer_Trial_FINAL_01DEC2020_signed_with_Exhibits_geschwa٪CC٪88rzt.pdf؟t=1606995110od1.12.2020.com/imp.XNUMX. XNUMX همراه با دکتر مایکل یدون ، رئیس سابق فایزر ، من یک درخواست برای EMA ، پزشکی اروپا ثبت کردم ...