مارپیچ دستمزد-قیمت یک افسانه بورژوازی است

پول زدایی زمانی اتفاق می افتد که دولت ها پول چاپ می کنند. میلیاردها و حتی تریلیون‌ها یورو مدت‌ها قبل از کرونا به چرخه اقتصادی تزریق شد. کاهش ارزش پول ناشی از چاپ پول توسط دولت ها است. …

ویروس های کرونا هنوز تعطیلات تابستانی دارند

فقط در ماه دسامبر ویروس های کرونا دوباره ظاهر می شوند. تا آن زمان ، ویروس جهش یافته (تغییر می کند) و سپس حملات خود را دوباره به عنوان یک ویروس "جدید" آغاز می کند. در میان تقریباً صد تنفسی ...