انجام شده!

طول عمر کوتاه شده است، آرنه بورگارد، پاتولوژیست، یکی از شناخته شده ترین پزشکان و دانشمند بسیار معتبر، دیواره رگ های خونی افرادی را که تزریق کرونا دریافت کرده بودند، بررسی کرد.

XNUMX درصد از زنان "واکسینه" فرزند خود را از دست می دهند

مطبوعات و تلویزیون می خواهند توجه را منحرف کنند و ترجیح می دهند در مورد آب و هوا صحبت کنند. در شرکت‌ها و در مدیریت دولتی، مرگ‌های ناگهانی پس از تزریق، شغل را خالی می‌کنند و بسیاری خوشحال هستند…

جنون واکسیناسیون، یک انحراف اجتماعی؟

ده ها میلیون قربانی واکسیناسیون درخواست کمک می کنند بسیاری از افرادی که این واکسن را دریافت کرده اند نمی دانند که علائم آنها ناشی از سم موجود در واکسن است. آنها آن سنبله سمی را نمی شناسند...