دوباره ماسک در کلاس!

ابتدا طرفدار ماسک باواریایی تئاتر میمون ها را ترتیب می دهد ، هر روز مقررات جدید صادر می کند و به رئیس دولت نگران می دهد. دکوراسیون خانه او ، "Süddeutsche Zeitung" ، احکام خود را تشویق می کند و ...

Relotius مرکل از موج دوم وفل می کند

صدراعظم متخصصانی را می گیرد که متناسب با خط سیاسی وی باشند. رسانه ها کارهای تدارکاتی خوبی را با انبوهی از گزارش های ترسناک انجام داده بودند. اول و مهمترین آنها پخش کننده های دولتی است که با هزینه تأمین می شوند ...