ایتالیا در تله ریاضت

دولت ایتالیا نباید سرمایه گذاری کند ، حقوق بازنشستگی را افزایش دهد یا فشار مزدی اعمال کند. این باید اموال دولتی را برای شرکت ها هدر دهد و از وظایف عمومی غافل شود. این همان چیزی است که برنامه کلاسیک نئولیبرال از آن تشکیل شده است ...

خواسته های جلیقه های زرد فرانسه

نمایندگان پارلمان اروپا ، ما دستورالعمل های مردم را به شما ارائه می دهیم تا بتوانید آنها را به قانون وارد کنید: دیگر بی خانمانی: فوری. پیشرفت مالیات بیشتر بر درآمد (سطوح بیشتر) افزایش حداقل دستمزد به 1.300 یورو خالص. حمایت بیشتر ...