ایتالیا در تله ریاضت

دولت ایتالیا نباید سرمایه گذاری کند ، حقوق بازنشستگی را افزایش دهد یا فشار مزدی اعمال کند. این باید اموال دولتی را برای شرکت ها هدر دهد و از وظایف عمومی غافل شود. این همان چیزی است که برنامه کلاسیک نئولیبرال از آن تشکیل شده است ...

یونان، شرق جدید آلمان؟

طبق گفته مرکل و شویبل ، ریاضت اقتصادی بدین معناست که کارگران یونانی با دستمزد پایین به استخر کار کشورهای شمالی تبدیل می شوند. برای حمل بار و رانندگان تاکسی ، حداقل دستمزد در حال حاضر فقط روی کاغذ است. آن هم همینطور…