این افراد واکسینه نشده هستند که بیمار می شوند ، بلکه واکسینه می شوند

این پدیده را می توان در سراسر جهان مشاهده کرد. فقط در آلمان تلویزیون و مطبوعات می گویند که واکسینه نشده بیمار می شود. در حقیقت ، در تابستان به سختی می توانیم ...

بدون تأیید واکسن Covid-19 فوری

توقف از مطالعات در حال انجام واکسیناسیون توقف مطالعات در حال انجام واکسیناسیون https://www.wodarg.com/app/download/9033912514/Wodarg_Yeadon_EMA_Petition_Pfizer_Trial_FINAL_01DEC2020_signed_with_Exhibits_geschwa٪CC٪88rzt.pdf؟t=1606995110od1.12.2020.com/imp.XNUMX. XNUMX همراه با دکتر مایکل یدون ، رئیس سابق فایزر ، من یک درخواست برای EMA ، پزشکی اروپا ثبت کردم ...