چرا تعداد آلودگی گمراه کننده است

تست PCR انواع مختلفی را اندازه گیری می کند ، اما حداقل در آلمان دیگر ویروس های SARS- Cov2 وجود ندارد. این آزمایش نمی تواند بین ویروس های مختلف تاج تفاوت بگذارد. آزمایش نمی تواند بین ...